Katolicki Ośrodek Adopcyjny

przy Caritas Diecezji Radomskiej

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej. Adopcja Radom.
Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej. Adopcja Radom.

W swojej pracy kierujemy się Społeczną Nauką Kościoła w zakresie małżeństwa i rodziny oraz ochrony życia nienarodzonych. Udzielamy pomocy wszystkim potrzebującym bez względu na ich poglądy, wyznanie, kolor skóry, przekonania polityczne, czy religię.

ZAPRASZAMY:
  • rodziny które chcą adoptować dziecko
  • rodziny i kobiety w ciąży, rozważające decyzję o oddaniu dziecka do adopcji
  • rodziny adopcyjne, potrzebujące wsparcia psychologicznego-pedagogicznego

Rodziny adopcyjne lub przyszli rodzice adopcyjni zainteresowani lub zaniepokojeni nie wyjaśnionym dla siebie tematem mają możliwość odbycia spotkań i rozmów z pedagogiem i psychologiem Ośrodka.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny działa nieodpłatnie. Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu przy ul. Kościelnej 5 działa na podstawie umowy nr 2/2014 zawartej z Województwem Mazowieckim, o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez podmiot niepubliczny. Zadanie w całości finansowane jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej. Adopcja Radom.
Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej. Adopcja Radom.

„Dziecko, dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości, powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze miłości, szczęścia i zrozumienia” Z Konwencji o Prawach Dziecka

Aktualności

O nas w mediach

Faustynka, która 14 marca została znaleziona w 4. dobie życia w radomskim oknie życia, przebywa obecnie w rodzinie zastępczej o ...
Czytaj Dalej

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu, by tajemnica Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa napełniała Wasze serca wiarą i miłością ...
Czytaj Dalej

Szkolenie dla kandydatów

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że od 4 kwietnia 2017 r. rozpoczynamy kolejne szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych ...
Czytaj Dalej
Dziewczynka w Oknie Życia

Dziewczynka w Oknie Życia

W poniedziałek, 14 marca 2017 roku, w Oknie Życia utworzonym przez Caritas Diecezji Radomskiej i obsługiwanym przez nasz Ośrodek (KOA ...
Czytaj Dalej