Katolicki Ośrodek Adopcyjny

przy Caritas Diecezji Radomskiej

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej. Adopcja Radom.
Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej. Adopcja Radom.

W swojej pracy kierujemy się Społeczną Nauką Kościoła w zakresie małżeństwa i rodziny oraz ochrony życia nienarodzonych. Udzielamy pomocy wszystkim potrzebującym bez względu na ich poglądy, wyznanie, kolor skóry, przekonania polityczne, czy religię.

ZAPRASZAMY:
  • rodziny które chcą adoptować dziecko
  • rodziny i kobiety w ciąży, rozważające decyzję o oddaniu dziecka do adopcji
  • rodziny adopcyjne, potrzebujące wsparcia psychologicznego-pedagogicznego

Rodziny adopcyjne lub przyszli rodzice adopcyjni zainteresowani lub zaniepokojeni nie wyjaśnionym dla siebie tematem mają możliwość odbycia spotkań i rozmów z pedagogiem i psychologiem Ośrodka.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny działa nieodpłatnie. Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu przy ul. Kościelnej 5 działa na podstawie umowy nr 2/2014 zawartej z Województwem Mazowieckim, o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez podmiot niepubliczny. Zadanie w całości finansowane jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej. Adopcja Radom.
Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej. Adopcja Radom.

„Dziecko, dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości, powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze miłości, szczęścia i zrozumienia” Z Konwencji o Prawach Dziecka

Aktualności

III Spotkanie rekolekcyjne Rodzin Adopcyjnych i Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych

Spotkania rekolekcyjne to źródło duchowej siły i radości, jaką daje bliskość z Panem Bogiem. To miejsce i czas na wymianę ...
Czytaj Dalej
Życzenia Paschalne

Życzenia Paschalne

Dyrektor i Pracownicy Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego przy Caritas Diecezji Radomskiej pragną złożyć wszystkim Rodzinom, Kandydatom, Podopiecznym oraz Przyjaciołom, najlepsze życzenia z okazji ...
Czytaj Dalej
Życzenia z okazji Narodzenia Pana

Życzenia z okazji Narodzenia Pana

“I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”             Credo – wyznanie wiary Życzenia ...
Czytaj Dalej

Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Radomskiej

18 maja 2017 roku Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej świętuje                    Jubileusz 25-lecia CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ! Jako jedna ...
Czytaj Dalej