aby Człowiek nie był sam….

W programie Miedzy Ziemią a Niebem zaprezentowana została Radomska Caritas, która podejmuje szereg działań mających na celu ochronę ludzkiego życia oraz dbanie o jego godność od poczęcia do naturalnej śmierci.

W materiale zostaje poruszony temat samotności, który dotyka coraz szerszej grupy osób – dorosłych, osób starszych ale także młodzieży i dzieci.

https://vod.tvp.pl/video/miedzy-ziemia-a-niebem,24032019,41580814

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej także uznaje za swój cel walkę z samotnością, szczególnie samotnością dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się pod opieką rodziców biologicznych. Zależy nam aby każde dziecko miało szansę, by wzrastać w rodzinie – wśród bliskich osób, w miłości, akceptacji i poszanowaniu swojej osoby i historii życia.