Krótko o procedurze adopcyjnej

Procedura Adopcyjna - Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Radomiu

W skrócie, procedura adopcyjna przebiega w następujący sposób:

Każdy, kto zwraca się do nas o pomoc, otrzymuje informacje o warunkach, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o bycie rodziną adopcyjną. Pierwsze rozmowy prowadzi pracownik Ośrodka, następnie odbywa się spotkanie w miejscu zamieszkania małżonków oraz spotkania diagnostyczne i rozmowa z psychologiem i pedagogiem. Brak przeciwwskazań na poszczególnych etapach jest równoznaczny z kwalifikacją do uczestnictwa w szkoleniu.

Oczekiwanie na najważniejszą osobę rozpoczyna się po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji. Kandydaci czekają wówczas na telefon z Ośrodka z propozycją przyjęcia dziecka. Sytuacja każdej rodziny i każdego dziecka jest inna, dlatego czas oczekiwania na propozycję może być różny.


Zobacz także: