Szkolenie

Szkolenie - Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Radomiu

Szkolenie w naszym Ośrodek prowadzone jest programem PRIDE/ADOPCJA. Ma charakter warsztatowy i trwa 54 godziny (3,5 – 4,5 miesiąca). Każde spotkanie to jedna sesja, na której poruszane są tematy związane z adopcją, rozwojem dziecka oraz więzią. Wszystkich sesji jest 11. Po każdym spotkaniu szkoleniowym uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz prace domowe w postaci „Ksiąg Życia”.

Całe szkolenie prowadzone jest przez licencjonowanych Trenerów PRIDE, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą pokazują uczestnikom, jak wiele pracy trzeba włożyć, aby zbudować prawidłowo funkcjonującą rodzinę, w której dzieci mają właściwe wzorce do naśladowania. Szkolenie kończy się otrzymaniem lub brakiem kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej.

Szkolenie PRIDE/ADOPCJA jest zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej programem szkoleniowym dla kandydatów na rodziców adopcyjnych Towarzystwa „Nasz Dom”.


Warto przeczytać: