Wymagane dokumenty

Wymagane Dokumenty - Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Radomiu

Wymagane dokumenty – po pierwszym spotkaniu z Pracownikiem Ośrodka należy rozpocząć gromadzenie i aktualizowanie wymaganych do przysposobienia dokumentów:

  • Podanie do Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego z prośbą o pomoc w adopcji z uzasadnieniem
  • Życiorysy
  • Oryginał odpisu aktu małżeństwa wydany przez USC
  • Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia
  • Oświadczenie o stanie majątkowym
  • Zaświadczenia z Urzędu Gminy o przychodowości gospodarstwa rolnego
  • Roczne zeznanie podatkowe
  • Opinia księdza proboszcza
  • Aktualne zdjęcie kandydatów

Warto przeczytać: