Mity na temat adopcji

Mity na temat adopcji - Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Radomiu

Mity na temat adopcji – często kobiety, które chciałyby powierzyć swoje dziecko do adopcji mają obawy, które wstrzymują je przed podjęciem decyzji:

„Jeśli opowiem pracownikom instytucji, że zastanawiam się na oddaniem mojego dziecka to zostanie mi ono po prostu zabrane.”

Decyzja o powierzeniu dziecka do adopcji musi być świadoma i ugruntowana. Jeśli masz wątpliwości, ponieważ znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej nasi pracownicy będą Ci towarzyszyć przy rozważaniu wszelkich „za i przeciw”. W bezpiecznej atmosferze, przy wsparciu specjalistów będziesz mogła zdecydować o najlepszym rozwiązaniu dla Ciebie i dziecka. Dlatego też nie obawiaj się, że dziecko zostanie Ci odebrane.

„Jeśli oddam dziecko do adopcji, to wszyscy powiedzą, że jestem wyrodną matką.”

Powierzenie dziecka do adopcji wymaga od mamy biologicznej dużo odwagi. Jest to decyzja życiowo doniosła, która musi być odpowiedzialna. Jej konsekwencje dotyczą całego życia zarówno mamy, jak i dziecka. Często mama z bólem serca oddaje swoje dziecko. Wie, że jej sytuacja nie pozwala jej na odpowiednie zaopiekowanie się dzieckiem. Powierzenie swojego dziecka innej rodzinie jest przejawem miłości i troski, a nie sytuacją, w której ktokolwiek ma prawo oceniać mamę biologiczną.

„Nie ma różnicy czy porzucę dziecko czy zrzeknę się praw rodzicielskich względem niego.”

Porzucenie dziecka stwarza zagrożenie jego życia i zdrowia. Dziecko porzucone przez rodziców ma nieuregulowaną sytuację prawną, co oznacza, że zanim dziecko trafi do rodziny, która mogłaby je adoptować, minie wiele miesięcy a nawet lat. W tym czasie dziecko przebywa w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka, a okres jego społecznego sieroctwa wydłuża się. Jeżeli zaś zrzekniesz się praw rodzicielskich względem dziecka przed sądem po upływie 6 tygodni od porodu – wtedy dziecko będzie miało największe szanse, by szybko trafić do rodziny adopcyjnej. Różnica pomiędzy tymi dwiema opcjami jest znacząca!

„Zapewne rodzice adopcyjni nie mówią dziecku, że zostało adoptowane albo źle wyrażają się o rodzicach biologicznych.”

Kandydaci na rodziców adopcyjnych są przygotowywani do tego, by jawnie rozmawiać z dzieckiem o przysposobieniu. Rodzice adopcyjni są pełni szacunku względem rodziców biologicznych, którzy zdecydowali się powierzyć dziecko innej rodzinie.

„Jeśli oddam dziecko do adopcji, to nigdy nie dowie się ono, skąd pochodzi.”

Dziecko przysposobione przez rodzinę adopcyjną, kiedy ukończy 18 lat ma możliwość, by dowiedzieć się skąd pochodzi i skontaktować się z rodziną biologiczną.


Zobacz także: