Regulacje prawne

Regulacje Prawne - Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Radomiu

Podstawą prawną, która reguluje wyrażenie zgody rodziców biologicznych na przysposobienie ich dziecka (tzw. zrzeczenie) jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (regulacje prawne – Dz. U. z 2015 r. poz. 2082).

Zrzeczenia dokonuje się przed Sędzią Sądu Rodzinnego w swoim miejscu zamieszkania lub pobytu. Zgodę na adopcję dziecka, rodzice biologiczni mogą wyrazić najwcześniej 43 dni po jego urodzeniu (6 tygodni). Przed upływem tego terminu, bez względu na wcześniejsze deklaracje, mogą oni zmienić decyzje o powierzeniu dziecka do adopcji.

Zrzeczenie oznacza, że rodzice biologiczni nie znają i w przyszłości nie będą znali osób adoptujących ich biologiczne dziecko.

Wyrażenie zgody na adopcje dziecka nie może odbywać się pod przymusem.

W czasie dokonywania zrzeczenia nie można być pod wpływem alkoholu i innych środków zmieniających świadomość. Należy mieć przy sobie dowód osobisty.


Zobacz także: