Spotkanie z aktorem

W dniu 11 września 2018 r. w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym przy Caritas Diecezji Radomskiej odbyło się spotkanie z radomskim policjantem i aktorem – Panem Robertem Szewczykiem. Spotkanie zorganizowano dla dzieci z rodzin zastępczych z powiatu radomskiego.

Pan Szewczyk opowiadał o specyfice swojej pracy w Policji, jak również na planie filmowym (m.in.: Służby specjalne, Pitbull – Nowe porządki, Botoks, Gliniarze). Motywował dzieci i młodzież do inwestowania we własny rozwój oraz do walki o swoje marzenia.

Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu we współpracy z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjnym przy Caritas Diecezji Radomskiej.