Światowy Dzień Słuchu przypada 3 marca

Z okazji Światowego Dnia Słuchu przypominamy o tym dbać o swój słuch i jak zapobiec skutkom hałasu. Szczególnie dotyczy to nastolatków i młodych dorosłych.

Światowy Dzień Słuchu obchodzony jest co roku 3 marca. Święto to zostało zainicjowane przez Biuro ds. Zapobiegania Niedowidzeniu i Głuchocie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) celem podnoszenia świadomości społecznej na temat zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz promowania działań na rzecz profilaktyki słuchu na całym świecie. Warto słyszeć, dlatego warto jest badać swój słuch.

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje że 40 proc. mieszkańców krajów o średnim i wysokim dochodzie jest narażonych na potencjalnie szkodliwy poziom dźwięku.  Zjawisko niestety narasta. WHO podkreśla, że zalecany maksymalny poziom dźwięku nie powinien przekraczać 100 decybeli. 

Specjaliści przestrzegają, że zmiany będące skutkiem hałasu są trwałe, więc istotna jest właściwa profilaktyka. Najważniejszym czynnikiem obniżającym ryzyko uszkodzenia słuchu jest zmniejszenie głośności w przenośnych urządzeniach oraz używanie właściwie dopasowanych słuchawek. Z kolei w głośnych miejscach zalecane jest noszenie zatyczek. Istotne również są regularne badania słuchu.

Głuchota wrodzona może być spowodowana m.in.: chorobą matki w czasie ciąży, konfliktem serologicznym, czynnikami toksycznymi uszkadzającymi płód (m.in. leki, używki) i zaburzeniami hormonalnymi.

Głuchota nabyta spowodowana jest wcześniejszym bądź patologicznym porodem, urazami mechanicznymi powstałymi podczas porodu. Powodują ja także czynniki występujące w dalszym rozwoju, m.in.: ostre lub przewlekłe choroby ucha, choroby zakaźne, choroby wysokogorączkowe (zapalenie opon mózgowych), antybiotyki, urazy chemiczne, mechaniczne oraz psychiczne.

Gdy głuchota występowała wcześniej u innych członków rodziny i zależy od określonych genów, może być dziedziczona. Częściowa głuchota dotycząca obu uszu i stanowi znaczny problem dla chorych, ponieważ zaburza w znacznym stopniu prawidłowe funkcjonowanie takiego chorego w społeczeństwie.

Dbajmy o nasz słuch każdego dnia i nie narażajmy się na nadmierny hałas i inne szkodliwe czynniki.