Szczęśliwego Nowego Roku!

Na progu Nowego Roku pragniemy podziękować Panu Bogu za każde szczęśliwe dziecko, które poprzez nasz Ośrodek znalazło nową kochającą rodzinę; za małżonków o wielkich kochających sercach, którzy dali dzieciom spokojny dom i rodzicielską miłość.

Nasze podziękowanie kierujemy także do wszystkich wspaniałych osób współpracujących z nami w różnych instytucjach: sądach, centrach pomocy rodzinie, towarzystwach przyjaciół dzieci, stowarzyszeniach społecznych. Dzięki Wam mogliśmy w tym mijającym roku wypełniać nasze zadania i pomagać tak wielu małżonkom i dzieciom cieszyć się rodzinnym szczęściem.

Wszystkim składamy najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa w Nowym Roku i dedykujemy jako zadanie dla nas wszystkich słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego:

Tyle wart jest nasz rok,
ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci,
ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu.

Tyle wart jest nasz rok,
ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić
smutku, cierpień, przeciwności.

Tyle wart jest nasz rok,
ile zdołaliśmy okazać ludziom serca,
bliskości, współczucia, dobroci i pociechy.

Tyle wart jest nasz rok,
ile zdołaliśmy zapłacić dobrem
za wyrządzane nam zło.