Życzenia Paschalne

Życzenia Paschalne

Dyrektor i Pracownicy Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego przy Caritas Diecezji Radomskiej
pragną złożyć wszystkim Rodzinom, Kandydatom, Podopiecznym oraz Przyjaciołom,
najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego:

aby czas Paschy był okresem Naszego nawrócenia i zwycięstwa Chrystusa Jezusa.
By On rzeczywiście zmartwychwstał i ożywiał Nasze serca.

Niech radosne Alleluja! gości w Naszych domach i rodzinach.