Katolicki Ośrodek Adopcyjny

przy Caritas Diecezji Radomskiej

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej. Adopcja Radom.
Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej. Adopcja Radom.

W swojej pracy kierujemy się Społeczną Nauką Kościoła w zakresie małżeństwa i rodziny oraz ochrony życia nienarodzonych. Udzielamy pomocy wszystkim potrzebującym bez względu na ich poglądy, wyznanie, kolor skóry, przekonania polityczne, czy religię.

ZAPRASZAMY:
  • rodziny które chcą adoptować dziecko
  • rodziny i kobiety w ciąży, rozważające decyzję o oddaniu dziecka do adopcji
  • rodziny adopcyjne, potrzebujące wsparcia psychologicznego-pedagogicznego

Rodziny adopcyjne lub przyszli rodzice adopcyjni zainteresowani lub zaniepokojeni nie wyjaśnionym dla siebie tematem mają możliwość odbycia spotkań i rozmów z pedagogiem i psychologiem Ośrodka.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny działa nieodpłatnie. Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu przy ul. Kościelnej 5 działa na podstawie umowy nr 2/2014 zawartej z Województwem Mazowieckim, o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez podmiot niepubliczny. Zadanie w całości finansowane jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej. Adopcja Radom.
Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej. Adopcja Radom.

„Dziecko, dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości, powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze miłości, szczęścia i zrozumienia” Z Konwencji o Prawach Dziecka

Aktualności

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Wielu radosnych i głębokich przeżyć, wewnętrznego spokoju i wytrwałości. Niech Nowonarodzony oświeca drogi codziennego życia, ...
Czytaj Dalej

Viventi Caritate

Już 18 października w radomskiej katedrze odbędzie się coroczna uroczystość wręczenia nagrody Viventi Caritate - Żyjącemu Miłością, która upamiętnia śp. Bp. Jana Chrapka. Wyróżnienie przyznawane ...
Czytaj Dalej

Historia naszej rodziny…

"Spełnienie marzeń" Tak. W taki sposób można opisać zmiany, które zaszły w naszym życiu po przyjściu dzieci do naszego domu ...
Czytaj Dalej

Informacja o terminie kolejnego spotkania rekolekcyjnego

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej już dziś serdecznie zaprasza na IV Spotkanie Rekolekcyjne dla Rodzin Adopcyjnych i Kandydatów ...
Czytaj Dalej