Kontakt

Kontakt - Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Radomiu

Kontakt do naszego Ośrodka:

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej

 

Kontakt osobisty:

ul. Kościelna 3, 26-604 Radom

Kontakt telefoniczny:

48 385 15 34 oraz +48 605999964

E-mail:

oadopcyjny@caritasradom.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – piątek 8.00-16.00

        Środa 8.00-18.00

Kadra pracownicza:

  • Dyrektor – Elżbieta Stolarczyk
  • Psycholog – Anna Nowak
  • Pedagog – Justyna Bartosiak

Inspektor Ochrony Danych – adres do korespondencji:

iodradom@caritas.pl

Lokalizacja: