Aktualności


Zmiana nazwy ośrodka

Z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianie uległa nazwa dotychczasowego Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego przy Caritas Diecezji Radomskiej na Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas ...