III Spotkanie rekolekcyjne Rodzin Adopcyjnych i Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych

Spotkania rekolekcyjne to źródło duchowej siły i radości, jaką daje bliskość z Panem Bogiem. To miejsce i czas na wymianę doświadczeń i refleksji dotyczących rodzicielstwa, relacji małżeńskiej i relacji do Pana Boga. To czas refleksji nad świadomym rodzicielstwem, a zarazem świadectwo daru miłości. Te spotkania są dowodem na to, że adopcja to piękna forma realizacji macierzyństwa i ojcostwa – mówi Elżbieta Stolarczyk, dyrektor KOA Radom.

 

Cały materiał dostępny na stronie internetowej:  https://radom.gosc.pl/doc/4907417.Rodziny-w-Eremach