Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Niesienie krzyża jest męczące,

wymaga ofiary,

ale jeżeli chcemy się rozwijać,

trzeba go przyjąć

  Św. Jan XXIII

 

Zmartwychwstanie Chrystusa

nadaje siłę i znaczenie

wszelkiej nadziei ludzkiej,

wszelkiemu oczekiwaniu,

pragnieniu i planowi

            Benedykt XVI

 

Niech zmartwychwstały Chrystus

na nowo napełni nas

pokojem i nadzieją,

nada sens i wartość codzienności

– byśmy żyli bardziej

i bardziej kochali.

 

Dyrektor i Zespół

KOA Radom